Ophavsret og plagiat

Kan jeg bruge billeder direkte fra undervisningsbogen eller andre steder?
På samme måde som det gælder dokumenter, er det som hovedregel den som har lavet billedet, grafen eller figuren der har den tilhørende ophavsret til dokume...
Sun, 8 Sep, 2019 at 5:56 PM
Hvem har ophavsretten til de dokumenter der udgives og sælges på FileFora.dk?
Det er som hovedregel den som har udarbejdet dokumentet som har ophavsretten til dokumentet. Dette betyder at dokumenter som andre har udarbejdet ikke kan...
Sun, 8 Sep, 2019 at 5:56 PM
Kan jeg sælge censorvejledninger, eksamensopgavetekster og eksamensløsninger?
Censorvejledninger som udarbejdes af institutionens egne ansatte, er som udgangspunkt beskyttet efter ophavsretsloven. Eksamensløsninger du selv har produ...
Sun, 8 Sep, 2019 at 5:57 PM
Kan jeg sælge dokumenter som andre end jeg selv har skrevet?
Du skal have tilladelse fra ophavsmanden for at kunne videresælge et dokument personen har skrevet. Plagiat og tyveri af dokumenter, idéer og forskningsre...
Sun, 8 Sep, 2019 at 5:57 PM
Kan jeg sælge mine forelæsningsnotater?
En forelæsning er normalt dækket af ophavsretten, også selv om den improviseres på baggrund af faglig kendskab til faget. Offentlige forelæsninger på unive...
Sun, 8 Sep, 2019 at 5:58 PM