Det er som hovedregel den som har udarbejdet dokumentet som har ophavsretten til dokumentet. Dette betyder at dokumenter som andre har udarbejdet ikke kan udgives og sælges uden samtykke fra ophavsmanden.


Ophavsretten beskytter dog kun det oprindelige åndsværk, ikke de bagvedliggende idéer, fakta eller tanker omkring værket. Dette betyder at der ikke er tale om et brud på loven, hvis du læser en tekst, konverterer den til din egen, og kommunikerer den på anden vis. I så fald kan indholdet udgives og sælges.


Alle, inklusiv studerende, som bruger eller citerer fra andres idéer, publikationer, eller forskningsdokumenterr, har pligt til at opgive deres kilder. Hvis f.eks. forfatteren af en bog har brugt ord og udtryk, som er almindelige i daglig sprogbrug eller inden for fagområdet, kan han ikke nægte andre der skriver om emnet i at gøre det samme.