En forelæsning er normalt dækket af ophavsretten, også selv om den improviseres på baggrund af faglig kendskab til faget. Offentlige forelæsninger på universitet vil som regel være underlagt ophavsretslovens § 2, som kræver ophavsmandens samtykke til videre udgivelse.

Direkte referater fra forelæsningen kan derfor kun benyttes til eget brug. Det anses dog, at medstuderende som har haft lovlig adgang til forelæsningen, godt kan læse referatet.

Et dokument der fremstilles som et direkte referat fra forelæsningerne kan ikke sælges. Men handler dokumentet væsentligt om den studerendes egne refleksioner, samt faktuelle oplysninger, kan det sælges.

 

Der er en flydende overgang mellem rene referater som ikke kan sælges, og notater som godt kan sælges. På dette punkt må den studerende selv vurdere om notatet er af en selvstændig natur. Spørg foredragsholderen hvis du er i tvivl.


 Du kan læse loven i dens helhed på Retsinformation.