Du skal have tilladelse fra ophavsmanden for at kunne videresælge et dokument personen har skrevet. Plagiat og tyveri af dokumenter, idéer og forskningsresultater er uacceptable og bryder dansk lov.

Yderligere information om dette finder du på Retsinformation.