Censorvejledninger som udarbejdes af institutionens egne ansatte, er som udgangspunkt beskyttet efter ophavsretsloven. Eksamensløsninger du selv har produceret kan sælges. Censorvejledninger kan derimod ikke sælges uden samtykke fra ophavsmanden eller institutionen.


Du kan læse loven i dens helhed på Retsinformation.